Λυγινού 20α, 18539, Πειραιάς
213 043 72 43

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΑ

Passion4Design Web Design

Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με βάση το πρότυπο WCAG 2.0

Το πρότυπο WCAG , Web Content Accessibility Guidelines, ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για AMEA. Η ύπαρξη μιας τέτοιας ιστοσελίδας διευκολύνει της πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, οι οποίο μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα σας με εύκολο τρόπο.

Συγκεκριμένα :

  • Παροχή εναλλακτικών κειμένων για μη γραφικό περιεχόμενο.
  • Παροχή λεζάντας και άλλων εναλλακτικών λύσεων για τα πολυμέσα.
  • Δημιουργία περιεχομένου που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους, μεταξύ άλλων με βοηθητικές τεχνολογίες, χωρίς να χάσει το νόημα του.
  • Ποιο εύκολο για τους χρήστες να δουν και να ακούσουν το περιεχόμενο.
  • Χρήση όλων των λειτουργιών από ένα πληκτρολόγιο.
  • Οι χρήστες έχουν αρκετό χρόνο για να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο.
  • Μη χρησιμοποίηση περιεχομένου που προκαλεί επιληπτικές κρίσεις.
  • Βοήθεια τους χρήστες να πλοηγηθούν και να βρουν περιεχόμενο.
  • Αναγνώσιμα και κατανοητά κείμενα
  • Το περιεχόμενό εμφανίζεται και λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο.
Οι ιστοσελίδες τέτοιου τύπου παρουσιάζουν μειωμένη αισθητική, λόγω της απλότητας που πρέπει να έχουν και για αυτό συνήθως τις τοποθετούμε σαν εναλλακτικές, βάζοντας το εικονίδιο του accessibility στην κεντρική ιστοσελίδα.

Δείτε επίσης