Λυγινού 20α, 18539, Πειραιάς
213 043 72 43 - 213 033 53 62

CREATIVE OFFICE MODE

Passion4Design Web Design
Παρεχόμενες υπηρεσίες office mode:
Κείμενα σε Word

Δακτυλογραφήσεις κειμένων, μορφοποίηση, σελιδοποίηση, εισαγωγή εικόνων, εκτύπωση, σκανάρισμα φωτογραφιών και εγγράφων

Πίνακες και διαγράμματα σε Excel

Ενημέρωση πινάκων, καταχώριση στοιχείων βάσεων δεδομένων, υπολογισμοί, διαγράμματα, στατιστική επεξεργασία.

Παρουσιάσεις σε Power Point

Επαγγελματικές παρουσιάσεις εισηγήσεων, σεμιναρίων, μαθημάτων, εργασιών, εταιρικών προφίλ.

Έρευνα στο Internet

Συγκέντρωση στοιχείων από το Internet, δερεύνηση διαφόρων θεμάτων, εύρεση συνδέσμων σχετικών με τα ζητούμενα αντικείμενα, εκτύπωση από το Internet

Δείτε επίσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
3rd January 2015
Passion4Design Web Design
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP
3rd January 2015
Passion4Design Web Design
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BLOG
3rd January 2015
Passion4Design Web Design
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΑ
3rd January 2015
ΠΑΚΕΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3rd January 2015
Passion4Design Web Design
ΕΤΑΙΡΙΚΟ E-MAIL
3rd January 2015
Passion4Design Web Design
PHOTOGRAPHY
3rd January 2015