Λυγινού 20α, 18539, Πειραιάς
213 043 72 43

CREATIVE OFFICE MODE

Passion4Design Web Design
Παρεχόμενες υπηρεσίες office mode:
Κείμενα σε Word

Δακτυλογραφήσεις κειμένων, μορφοποίηση, σελιδοποίηση, εισαγωγή εικόνων, εκτύπωση, σκανάρισμα φωτογραφιών και εγγράφων

Πίνακες και διαγράμματα σε Excel

Ενημέρωση πινάκων, καταχώριση στοιχείων βάσεων δεδομένων, υπολογισμοί, διαγράμματα, στατιστική επεξεργασία.

Παρουσιάσεις σε Power Point

Επαγγελματικές παρουσιάσεις εισηγήσεων, σεμιναρίων, μαθημάτων, εργασιών, εταιρικών προφίλ.

Έρευνα στο Internet

Συγκέντρωση στοιχείων από το Internet, δερεύνηση διαφόρων θεμάτων, εύρεση συνδέσμων σχετικών με τα ζητούμενα αντικείμενα, εκτύπωση από το Internet

Δείτε επίσης