ΑΜΕΑ

Passion4Design Web Design
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΑ

Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 Το πρότυπο WCAG , Web Content Accessibility Guidelines, ορίζει τις παραμέτρους…